Fars datterOg årets kunstner 2014

Malene Hammershøj har tidligere udstillet sammen med sin far, men giver udtryk for, at det alligevel har været vanskeligt for hende at binde an med den aktuelle, pænt store separat-udstilling i tilknytning med farens mindeophængning. Hun behøver nu ikke være bekymret. Tydeligvis er hun sin fars datter og i sin kunst præget af hans kompositionelle og koloristiske tilgang,
ligesom de har en facination af fugle, heste og menneskelige profiler til fælles.

Men Malene Hammershøj har med årene i højere og højere grad forstået at udfolde og udvikle sit eget talent. Hendes farver er klarere separeret end hendes fars, og hendes billedrum er mere åbent, så enkeltelementerne står
tydligere frem og er med til at danne en særlig dybde.
Desuden kan hendes penselskrift nærme sig det kalligrafisk filigranagtige, hvor fraværet af noget egentligt motivisk tillader hende at give los.

Ikke alle Malene Hammershøjs malerier er lige overbevisende; men de bedste af dem –
og det er faktisk ikke så få – peger fremad mod noget solidt personligt. Publikums forventninger er på sin vis en stressfaktor, men er vel en pris, man som kunstner gerne betaler, når det kører for én? I øvrigt har Kunstforeningen af 1958 valgt Malene som Årets kunstner i 2014.

– Preben Winther